Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini:

    1. Opći cilj Poziva je podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom kroz osiguravanje rada dječjih vrtića i promicanje društveno odgovornog ponašanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život te potiče mlade obitelji za ostanak u svojoj zajednici, prvenstveno u gradovima koji ulažu značajna financijska sredstava u predškolsku djelatnost budući da isti imaju veće financijske izdatke u dijelu tekućih troškova održavanja;
    2. Za provedbu ovog Javnog poziva osiguran je ukupan iznos od 6.609.625,00 HRK odnosno 877.247,99 EUR;
    3. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 412.500,00 HRK odnosno 54.748,16 EUR (za najviše 75 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 01. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.);
    4. Financijska potpora po djetetu iznosi 500,00 HRK odnosno 66,36 EUR mjesečno;
    5. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava;
    6. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/javni-pozivi/javni-poziv-gradovima-indeksa-razvijenosti-od-v-do-viii-skupine-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2022-godini/6655

 

ZATVARANJE JAVNOG POZIVA

Dana 24. studenog 2022. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade zatvorio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini zbog iscrpljenja ukupno raspoloživih financijskih sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2022. godini u iznosu od 6.609.625,00 kuna (877.247,99 €).

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva dostupna je na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/obavijest-zatvaranje-javnog-poziva-gradovima-indeksa-razvijenosti-od-v-do-viii-skupine-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2022-godini/6659