Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2022./2023.:

    1.  Predmet Javnog poziva je dodjela Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2022./2023. za postignuća učenika u promicanju tolerancije, humanog i nenasilnog ponašanja te pozitivnog odnosa među učenicima i odraslim osobama;
    2. Nagrada se dodjeljuje jednom učeniku/jednoj učenici osnovne škole i jednom učeniku/jednoj učenici srednje škole;
    3. Škola koju pohađa i/ili učenički dom u kojem je smješten nagrađeni učenik/nagrađena učenica dobiva posebno priznanje;
    4. Posebno priznanje može se dodijeliti i jednom učeniku/učenici osnovne škole i jednom učeniku/učenici srednje škole;
    5. Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se najkasnije do 21. travnja 2023. godine;
    6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-nagrade-luka-ritz-za-promicanje-tolerancije-i-skole-bez-nasilja-za-skolsku-godinu-2022-2023/5249