Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva:

    1. Svrha Poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog skupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21);
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.000.000,00 EUR;
    3. Najviši iznos koji se može dodijelit pojedinom projektu je 15.000,00 EUR;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznosi između 40% i  80% ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja;
    5. Prijave na Poziv zaprimaju se do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine;
    6. Više informacija o Pozivu dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=200