Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini:

    1.  Cilj Javnog poziva je davanje podrške institucijama i udruženjima koje su ovlaštene organizirati nastup ili natjecanje hrvatskih proizvođača na velikim manifestacijama u inozemstvu kao i organizirati velike manifestacije međunarodnog karaktera u zemlji tijekom 2023. godine;
    2. Sredstva za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu iznose 600.000,00 EUR;
    3. Korisnik može ostvariti pravo na potporu najviše za tri međunarodna događanja godišnje, ukupno najviše do 100.000,00 EUR po događanju;
    4. Intenzitet potpore je maksimalno 50% ukupnog iznosa prihvatljivog troška za provedbu tražene aktivnosti;
    5. Rok za podnošenja prijava je 28. travnja 2023. godine;
    6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/6122