Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima

  1. Cilj Poziva je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja;
  2. Ukupna vrijednost ovog Programa je 2.000.000,00 EUR;
  3. Neće se financirati projekti čija je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om;
  4. Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om;
  5. Financiranje pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova;
  6. Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta najkasnije do svibnja 2023. godine;
  7. Više informacija dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/program-podrske-brdsko-planinskim-podrucjima-5275/5275