Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa:

    1.  Cilj Javnog poziva je potaknuti pripremu projekata za razvoj novih tehnologija i pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa;
    2. Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 400.000,00 EUR;
    3. Maksimalni iznos po pojedinoj prijavi iznosi 50.000,00 EUR;
    4. Bespovratna sredstva mogu iznositi najviše do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije;
    5. Sredstva se dodjeljuju u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore);
    6. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 19. lipnja 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.
    7. Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=206