Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

 1. Svrha Poziva je pridonijeti poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene, povećanja broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda;
 2. Maksimalan iznos sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru Poziva je 1.000.000.000,00 HRK:
    1. Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda: 380.000.000,00 HRK;
    2. Program razvoja javne vodoopskrbe: 620.000.000,00 HRK;
 3. Maksimalni intenzitet potpore je 90%, od čega se iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti osigurava 80%, dok Hrvatske vode osiguravaju 10%;
 4. Rok za podnošenje projektnih prijava je 30. rujna 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava;
 5. Više informacija o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/6

 

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 04. kolovoza 2022. godine objavilo Obavijest o izmjeni dokumentacije za prijavu projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda”.

Sukladno objavljenoj izmjeni, sljedeći obrasci nisu više dio obavezne dokumentacije navedene u Uputama za prijavitelje:

    1. Obrazac skupne izjave prijavitelja;
    2. Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika prijavitelja i partnera.

Više detalja o izmjeni dokumentacije za prijavu projekta  dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/6

 

IZMJENA POZIVA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 27. rujna 2022. godine objavilo Obavijest o izmjeni Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“.

Izmjene se odnose produljenje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga koji se pomiče se s 30. rujna 2022. godine na 31. prosinca 2022. godine.

Više informacija o izmjeni Poziva dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/6

 

IZMJENA POZIVA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 11. srpnja 2023. godine objavilo je treću Izmjenu Poziva na dostavu projektnih projedloga za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe otpadnih voda“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Izmjene se odnose na:

   1. Povećanje alokacije Poziva. Iznos se povećava i sada iznosi 437.722.808,42 EUR;
   2. Dana su dodatna pojašnjenja vezano za dokazivanje doprinosa projekta klimatskim ciljevima.

Više informacija o izmjeni Poziva dostupno je na poveznici https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/9332