Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima:

    1. Svrha ovog Poziva je osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova te projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima;
    2. Ukupno raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva su 132.723,00 EUR;
    3. Rok za prijavu na Javni poziv je do 01. rujna 2023. godine;
    4. Više detalja o Pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/prostorno-uredjenje-3335/natjecaji-14722/18-07-2023-javni-poziv-za-dodjelu-financijske-potpore-za-prostorno-uredjenje-podrucja-naseljenog-romima/15601