Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 06. rujna 2023. godine sljedeće Programe:

        1. Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije;
        2. Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere.

Programi su doneseni za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1 – Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja – RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).

Programi su dostupni na sljedećoj poveznici: https://razvoj.gov.hr/istaknute-teme/industrijska-tranzicija-panonske-sjeverne-i-jadranske-hrvatske/programi-dodjele-drzavnih-potpora-u-okviru-procesa-industrijske-tranzicije/5384