Škole, vrtići, vatrogasna društva, zdravstvene ustanove, općine, gradovi i sva druga javnopravna tijela mogu dobiti potpuno besplatnu savjetodavnu i stručnu podršku Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) pri pripremi i provedbi EU projekata.

 – Besplatna podrška omogućena je zahvaljujući tome što je JURA-i odobren projekt „Suradnja za razvoj“ vrijedan čak 23,7 milijuna kuna, od čega se 85 posto ili 20,1 milijun kuna financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj – rekao je ravnatelja JURA-e Krunoslav Blaži na Info danu „Uspostava organizacijskih okvira za uspješnu provedbu EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini“ u četvrtak, 9. svibnja, u Županijskoj palači u Varaždinu.

Info dan Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije održan je u sklopu projekta „Suradnja za razvoj“, kao i u sklopu obilježavanja Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata, a s ciljem da se svi sadašnji i budući korisnici EU projekata upoznaju s mogućnostima suradnje i aktualnostima.

– Varaždinska županija je nastavila s obilježavanjem Europskog tjedna jer smatramo da građane treba još više i bolje informirati o njihovim pravima i obvezama u različitim aspektima njihovog života i rada. Posebno ih želimo informirati o benefitima ulaska Republike Hrvatske u EU. Naime, Varaždinska županija danas ima 740 milijuna kuna vrijedne EU projekte, po čemu je i u 2019. godini najuspješnija županija u Hrvatskoj prema podacima Otvorenog proračuna – istaknula je savjetnica župana Natalija Martinčević.

Upravo je ulazak Hrvatske u EU bio prijeloman, napomenula je. – Time smo dobili mogućnost da sami pripremamo, apliciramo i realiziramo projekte iz EU fondova, što je bila prijelomna stvar budući da je Županija dotad ovisila isključivo o odlukama centralne države, dakle Vlade u Zagrebu. Obnova 22 škole, bolnica, Doma za starije i nemoćne, uvođenje 220 novih zdravstvenih usluga, besplatni obroci za 30 posto djece u osnovnim školama, 15 milijuna kuna za edukacije i specijalizacije liječnika, samo su neki od naših EU projekata koji podižu standard i kvalitetu života građana, a koje ćemo predstaviti sljedeći tjedan, 16. svibnja – rekla je Natalija Martinčević.

Projekt „Suradnja za razvoj“ ukupne je vrijednosti 23.754.679,20 kuna, traje pet godina, od 1. siječnja ove godine do 31. prosinca 2023. godine, a financira se s 20.191.477,32 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć.

– Projektom su osigurana sredstva potrebna za pružanje besplatne savjetodavne podrške za više od 100 javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije. Sve škole, vatrogasna društva, općine i gradovi, te drugi zainteresirani su time dobili mogućnost da nam se jave u cilju ostvarenja mogućnosti besplatne pripreme i provedbe projekata koji se financiraju iz europskih strukturnih fondova. Čestitam kolegicama iz Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije koje su radile pripremu ovog projekta vrijednog 23,7 milijuna kuna jer je projekt prihvaćen bez ijedne korekcije – istaknuo je ravnatelj JURA-e Krunoslav Blaži.

Galerija