Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe organizira webinar pod nazivom  „Nova preporuka Vijeća Europe o jezičnom obrazovanju: definiranje višejezičnog i interkulturalnog obrazovanja“.

Webinar će biti održan u petak, 23. rujna 2022. godine u 16:00 sati.

Predmetni webinar dio je ciklusa online edukacija koje je pokrenuo Europski centar za moderne jezike, a vezano uz preporuku Vijeća Europe od strane Saveza ministara zemalja članica Europske unije o važnosti višejezičnog i interkulturalnog obrazovanja za kulturu demokracije (CM/Rec (2022)1).

Tijekom predmetnog webinara analizirat će se definicija višejezičnog i interkulturalnog obrazovanja na kojima se temelji Preporuka Vijeća Europe. Analiza će se prije svega temeljiti na obrazovnim i društvenim izazovima na kojima se temelji Preporuka te će biti predstavljene osnovne implikacije koje ta Preporuka predstavlja s gledišta kurikuluma te pedagogije.

Webinar je prije svega namijenjen osobama koje su odgovorne za izradu kurikuluma, ravnateljima škola te nastavnicima.

Webinar će biti održan na engleskom i francuskom jeziku. Sudjelovanje na webinaru je besplatno.

Prijava na webinar i više informacija o istom dostupno je na poveznici https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx.