Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

  1. Prihvatljivi prijavitelji: osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr.
  2. Svaka škola/učenički dom može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 HRK;
  3. Rok za podnošenje prijava je 10. rujna 2021. godine.
  4. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/poziv-za-financiranje-projekata-u-sklopu-izvannastavnih-aktivnosti-osnovnih-i-srednjih-skola-te-ucenickih-domova-u-skolskoj-godini-2021-2022/4458