Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023.

    1. Posebni ciljevi Natječaja su:
       1. Promicanje jednakopravnosti, socijalne uključenosti te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta;
       2. Povećanje znanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu;
       3. Unapređenju životnih vještina djece i mladih;
       4. Poticanju kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života u djece i mladih;
       5. Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih znanosti;
    2. Ukupna vrijednost Natječaja je 13.500.000,00 HRK;
    3. Najmanji iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 HRK;
    4. Najveći iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 150.000,00 HRK;
    5. Rok za prijavu na Natječaj je 01. srpnja 2022. godine;
    6. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2022-2023/4951?impaired=1