Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije

  1. Najmanji mogući iznos koji se može odobriti po projektu je 200.000,00 EUR, a najviši je 1.300.000,00 EUR.
  2. Rok za podnošenje Prijava na Natječaj je 29. studenoga 2021. godine u 12:00 sati.
  3. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://eeagrants.hr/izrada-tehnicke-dokumentacije-za-koristenje-geotermalne-energije-2/