Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“

    1. Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 946.983.874,18 EUR;
    3. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 132.722,18 EUR;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 13.272.280,84 EUR;
    5. Intenzitet potpore ovisi o veličini prijavitelja te se kreće između 35% i 80% prihvatljivih troškova projekta;
    6. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. godine od 9:00 sati,
    7. Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 31.listopada 2023. godine do 14:00 sati;
    8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupna je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8.

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 10. lipnja 2022. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

   • Upute za prijavitelje;
   • Sažetak poziva;
   • Obrazac 2 – Izjava prijavitelja;
   • Obrazac 4 – Skupna izjava prijavitelja;
   • Prilog 2.2. – Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja;
   • Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti.

1. izmjenom Poziva ujedno je dodana sljedeća dokumentacija:

   • Obrazac 7 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra “jedinstvenim poduzetnikom”;
   • Prilog 6 – Program dodjele de minimis potpora.

1. izmjenom Poziva najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut je s 13. lipnja 2022. godine od 09:00 sati na 27. lipnja 2022. godine od 09:00 sati.

Više informacija o 1. izmjeni Poziva te cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8.

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Dana 17. siječnja 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    • Upute za prijavitelje;
    • Sažetak poziva;
    • Obrazac 2 – Izjava prijavitelja;
    • Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti.

Više informacija o 2. izmjeni Poziva te cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8.

 

TREĆA IZMJENA POZIVA

Dana 25. travnja 2023. godine Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja objavilo je treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

Treća izmjena Poziva odnosi se na izmjenu Priloga 4. Program dodjele državnih potpora, odnosno dodavanje Četvrtih izmjena Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada koje su stupile na snagu 13. ožujka 2023. godine.

Više informacija o trećoj izmjeni Poziva dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8.