Dana 15.10.2021. zaposlenici JURA-e sudjelovali su na edukaciji pod nazivom „Izrada provedbenih programa jedinica lokalne samouprave“. Edukacija je organizirana od strane Državne škole za javnu upravu preko čije digitalne platforme je i izvršena online prijava na edukaciju.

Obveza izrade provedbenih programa JLP(R)S temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17).

Svrha edukacije je, prije svega, bila upoznati polaznike sa zakonodavnim okvirom i službenim uputama za izradu provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te metodologijom izrade, a sve s ciljem izrade što unificiranijih provedbenih programa na razini Republike Hrvatske.

Također, polaznici edukacije upoznati su sa načinom izrade glavnih elemenata provedbenih programa, sustavom unutarnjih kontrola u procesu izrade dokumenta, odabiru pokazatelja rezultata te povezivanje akta strateškog planiranja i proračuna.

Svi polaznici edukacije JURA-e dobili su ovjerenu potvrdu o pohađanju jednodnevnog programa.

Seminar je za zaposlenike JURA-e financiran u sklopu projekta „Suradnja za razvoj“.