Održana edukacija „Naučene lekcije: Provedba postupka dodjele bespovratnih sredstava“ za regionalne koordinatore

U organizaciji Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) dana 11. studenoga 2021. godine održana je druga po redu edukacija, praktična radionica, za regionalne koordinatore. Ova edukacija predstavlja nastavak na Uvodnu edukaciju za Regionalne razvojne agencije pod nazivom „Provedba postupka dodjele bespovratnih sredstava“ koja je održana 6. listopada 2021. godine.

Na praktičnoj radionici sudjelovali su djelatnici JURA-e zajedno s drugim regionalnim koordinatorima, a radionicu je održala Ana-Marija Perović, pomoćnica ravnatelja, SAFU, Ured za ugovaranje.

Cilj ove praktične radionice te budućih koje se planiraju organizirati na temu „Provedba postupka dodjele bespovratnih sredstava“ je educirati djelatnike regionalnih koordinatora o postupcima dodjele bespovratnih sredstava i postupku ugovaranja kako bi mogli preuzeti obveze iz novog Operativnog programa “Integrirani teritorijalni program 2021.- 2027.“