Krajem 2021. godine Varaždinska županija prijavila je projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ financiranog iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021.

Alokacija za predmetni Poziv iznosila je 7.400.000,00 EUR, dok je ukupna vrijednost traženih bespovratnih sredstava prijavljenih projekata uvelike premašila osigurani iznos te je u trenutku zatvaranja Poziva iznosila 37.667.155,34 EUR.

Spomenuti Poziv koncipiran je na način da financira kvalitetno pripremljene projektne prijedloge te je od ukupno 55 prijavljenih projekata, Odlukom o financiranju i  Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju obuhvaćeno 19, među kojima je i projekt Varaždinske županije.

Na prigodnoj svečanosti u Hotelu Sheraton u Zagrebu dana 24.05.2022. godine nositeljima projekata, uključujući i Varaždinskoj županiji, uručeni su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu odobrenih projekata.

Projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ provodit će se na 12 različitih lokacija. Sam projekt uključuje aktivnosti postavljanja fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama, usluge stručnog nadzora, informiranja i komunikacije te upravljanja projektom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 351.226,25 EUR dok bespovratna sredstva iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. iznose 298.542,31 EUR. Predviđeno trajanje projekta je 23 mjeseca od dana potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Implementacijom navedenog projekta doprinijet će se ostvarenju ciljeva programa „Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe“ te zadanim ishodima i neposrednim rezultatima poziva.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije u ulozi voditelja projekta te koordinatora aktivnosti informiranja i komunikacije, obzirom na stručne kompetencije, iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU, nacionalnih i drugih izvora, osigurat će uspješnu provedbu istog sukladno pravilima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. te načelima dobrog upravljanja.