Europska komisija objavila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Europska sveučilišta u okviru Erasmus + programa

  1. Ciljevi Poziva su:
    1. Promicati zajedničke europske vrijednosti i jačati europski identitet okupljanjem nove generacije Europljana koji su sposobni surađivati i raditi unutar različitih kultura, na različitim jezicima, kroz različite sektore i akademske discipline;
    2. Postići značajan napredak u kvaliteti, postignućima, privlačnosti i konkurentnosti europskih institucija u području visokog obrazovanja te doprinijeti europskom gospodarstvu znanja, zapošljavanju, kreativnosti, kulturi i blagostanju kroz učinkovito korištenje inovativnih pedagogija.
  2. Poziv je podijeljen na dvije teme:
    1. Tema 1: Intenziviranje dosadašnje duboke institucionalne transnacionalne suradnje;
    2. Tema 2: Razvoj nove duboke institucionalne transnacionalne suradnje;
  3. Ukupno raspoloživa sredstva za cijeli Poziv iznose 272.000.00,00 EUR, od čega:
    1. Za Temu 1: 225.600.000,00 EUR;
    2. Za Temu 2: 46.400.000,00 EUR;
  4. Rok za podnošenje prijave je 22. ožujak 2022. godine do 17:00 sati;
  5. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno na sljedećoj poveznici: Europska sveučilišta