Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi:

    1. Cilj Poziva je omogućiti izradu Programa ili SCAP-a (i/ili Izvješća o njihovoj provedbi), odnosno omogućiti izradu ocjene utjecaja ranjivosti i rizika na klimatske promjene, što je preduvjet za definiranje odgovarajućih mjera prilagodbe i niskougljičnog razvoja;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 300.000,00 EUR;
    3. Najviši iznos koji se može dodijelit pojedinom projektu je 15.000,00 EUR;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznosi između 40% i  80% ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja;
    5. Prijave na Poziv zaprimaju se do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine;
    6. Više informacija o Pozivu dostupno je na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=201