Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u sklopu Programa Kreativna Europa objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga Europski projekti suradnje:

 1. Opći ciljevi Poziva:
    1. Omogućiti organizacijama koje djeluju u području kulture svih veličina da surađuju, zajednički produciraju, eksperimentiraju, inoviraju, budu mobilne te da uče jedne od drugih;
    2. Poboljšati pristup europskim kulturni i kreativnim radovima te promovirati inovacije i kreativnost;
 2. Vrste projekata:
    1. Projekti suradnje manjeg opsega;
    2. Projekti suradnje srednjeg opsega;
    3. Projekti suradnje većeg opsega;
 3. Ukupno raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva iznose 60.076.809,00 EUR, od čega za:
    1. Projekte suradnje manjeg opsega: 21.026.883,00 EUR;
    2. Projekte suradnje srednjeg opsega: 21.026.883,00 EUR;
    3. Projekte suradnje većeg opsega; 18.023.043,00 EUR;
 4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu ovisi o vrsti projekata te iznosi:
    1. Za projekte suradnje manjeg opsega: 200.000,00 EUR;
    2. Za projekte suradnje srednjeg opsega: 1.000.000,00 EUR;
    3. Za projekte suradnje većeg opsega; 2.000.000,00 EUR;
 5. Maksimalni intenzitet potpore ovisi o vrsti projekata te iznosi:
    1. Za projekte suradnje manjeg opsega: do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    2. Za projekte suradnje srednjeg opsega: do 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    3. Za projekte suradnje većeg opsega: do 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 6. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je do 23. veljače 2023. godine u 17:00 sati;
 7. Više informacija o Javnom natječaju i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je u prilogu ove poruke i na sljedećim poveznicama:
  1. Projekti suradnje manjeg opsega;
  2. Projekti suradnje srednjeg opsega;
  3. Projekti suradnje većeg opsega.

PRVA IZMJENA POZIVA

 1. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je do 09. ožujka 2023. godine u 17:00 sati;
 2. Više informacija o Javnom natječaju i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je u prilogu ove poruke i na sljedećim poveznicama:
  1. Projekti suradnje manjeg opsega;
  2. Projekti suradnje srednjeg opsega;
  3. Projekti suradnje većeg opsega.