Europska komisija je u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu objavila poziv na predaju projektnih prijedloga Partnerstva za mreže znanja Mehanizma za civilnu zaštitu:

 1. Ciljevi ovog poziva odnose se na:
   1. Osmišljavanje, razvoj i provedbu multidisciplinarnih tematskih zajednica / stručnih centara za dionike u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama;
   2. Osmišljavanje, razvoj i provedbu aktivnosti razvoja kapaciteta i primijenjene znanosti, koji doprinose izgradnji i razmjeni znanja, stručnosti i vještina u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama;
 2. Ukupno raspoloživa sredstva u okviru ovog natječaja iznose:
   1. 1.500.000,00 EUR za projekte bez prethodno određenog tematskog i zemljopisnog obuhvata;
   2. 2.500.000,00 EUR za projekte s prethodno određenim tematskim i zemljopisnim obuhvatom;
 3. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi  250.000,00 EUR;
 4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 700.000,00 EUR;
 5. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 85%  ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 6. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 09.06.2022. godine do 17:00 sati;
 7. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje projektnog prijedloga dosupno je na poveznici.