Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Izrada baze podataka plitke geotermalne energije

    •  Cilj Poziva je povećanje znanja o geotermalnim potencijalima plitkih geotermalnih izvora u Republici Hrvatskoj kako bi se unaprijedio razvoj projekata iskorištavanja geotermalne energije. Poziv će podržati stvaranje javne baze podataka o plitkim geotermalnim resursima u Hrvatskoj;
    • Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 200.000,00 EUR;
    • Minimalni iznos bespovratnih sredstava u po Korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 5.000,00 EUR;
    • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po Korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 200.000,00 EUR;
    • Maksimalni intenzitet potpore utvrđuje se od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike te može iznositi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    • Rok za predaju projektnih prijedloga je do 27. rujna 2022. godine do 12:00 sati;
    • Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici: https://eeagrants.hr/izrada-baze-podataka-duboke-geotermalne-energije-2/