Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje eSavjetovanje sa zainteresiranim poslovnim subjektima u svezi planirane objave Javnog poziva za povećanje, unaprjeđenje i proširenje kapaciteta recikliranja odvojeno sakupljenih vrsta otpada

    1. Pozivaju se zainteresirane pravne osobe (trgovačka društva) i fizičke osobe (obrtnici) da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Javni poziv putem elektroničke pošte na recikliranje@fzoeu.hr.
    2. Prijedloge je potrebno dostaviti u razdoblju od 19. do 25. travnja 2022. godine do 14:00 sati.
    3. Javni poziv planira se objaviti početkom svibnja 2022. godine.
    4. Više informacija o eSavjetovanju te Javnom pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/docs/181/eSavjetovanje_JP%20pove%C4%87anje%20kapaciteta%20recikliranja%20na%20podru%C4%8Dju%20RH%20(002).pdf