Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskih postrojenjima:

    1. Predmet Javnog poziva je financiranje izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera nisko-ugljične tranzicije;
    2. Ukupan iznos raspoloživih sredstava u sklopu Javnog poziva je 16.000.000,00 HRK;
    3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 700.000,00 HRK;
    4. Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Rok za zaprimanje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava;
    6. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje projektnog prijedloga dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=186