Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. šk.god.

  1. Cilj Poziva je:
     1. Osigurati uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u svrhu pružanja potpore tijekom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnome procesu (pomoćnik u nastavi) odnosno u svrhu pružanja komunikacijske potpore gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskome jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala) (stručni komunikacijski posrednik);
     2. Podržati projekte udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnoga procesa;
  2. Za provedbu svih planiranih aktivnosti i troškova definiranih Javnim pozivom Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 26.020.000,00 HRK;
  3. Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
  4. Rok za podnošenje prijava ja Poziv je 01. srpnja 2022. godine;
  5. Više informacija o uvjetima Poziva te načinu podnošenja Prijava dostupno je na poveznici https://mzo.gov.hr/javni-poziv-za-prijavu-projekata-udruga-koje-osiguravaju-ukljucivanje-pomocnika-u-nastavi-strucnoga-komunikacijskog-posrednika-u-neposredan-rad-s-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-za-2022-2023-sk-god/4943