Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/ENU-2/2022)

 1. Opći cilj Javnog natječaja je sufinanciranje projekata u području:
  • Zaštite okoliša
  • Energetske učinkovitosti;
 2. Pravo na prijavu projekta podnošenjem prijave na Javni natječaj imaju organizacije civilnog društva (Udruge);
 3. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom natječaju iznose 6.000.000,00 HRK;
 4. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 HRK, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 HRK;
 5. Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoza 2022. godine;
 6. Prijave projekata podnošenjem ponude dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika, posebno za svaki projekt u jednoj zatvorenoj omotnici, na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 7. Za više informacija o Javnom natječaju te načinu podnošenja ponuda dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367