Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini.

  1. Najveći ukupni iznos sufinanciranja po ovom Pozivu iznosi do 700.000,00 HRK s PDV-om;
  2. Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju;
  3. Prihvatljivi prijavitelji su:
    1. jedinice lokalne samouprave – osnivači dječjih vrtića
    2. jedinice lokalne samouprave – vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a;
  4. Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. ožujka do 31. prosinca 2022. godine;
  5. Rok za podnošenje prijava je 17. lipnja 2022. godine;
  6. Više informacija o uvjetima Poziva te načinu podnošenja Prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-djecjim-vrticima-u-2022-g/6502