Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima:

    1.  Predmet Poziva je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i energetske obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujaka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;
    2.   Svrha Poziva je Provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50 % u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga;
    3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 27.000.000,00 EUR;
    4. Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 40.000,00 EUR;
    5. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 4.500.000,00 EUR;
    6. Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100 % prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti aktivnosti;
    7. Projektni prijedlozi mogu se podnositi do 22 svibnja 2023. godine od 17:00 sati do 22. kolovoza 2023. godine do 16:00 sati;
    8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je u privitku ove poruke te na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/79.

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 02. kolovoza 2023. godine, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih potresima“ sa cjelokupnom dokumentacijom.

U Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Sažetak poziva;
    3. Aneks 2. Popis tehničkih uvjeta;
    4. Prilog 2. Obrazac za ocjenu kvalitete;
    5. Obrazac 2. Tehnički obrazac.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga produžuje se sa 22. kolovoza 2023. godine u 16:00 sati na 31. listopada 2023. godine u 16:00 sati.

Više informacija o izmjeni Poziva i produženju roka za dostavu projektnih prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/79

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Dana 22. travnja 2024. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dana objavilo je drugu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“.

Izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva primarno se odnose na povećanje raspoložive alokacije, ažuriranje zakonodavnog okvira te unos novog pokazatelja.

Izmjene obuhvaćaju sljedeće dokumente:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Sažetak Poziva;
    3. Aneks 1. Uputa za prijavitelje.

Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje svih projektnih prijedloga s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

Više informacija o drugoj izmjeni Poziva dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/79