Odjel za mlade Vijeća Europe objavljuje poziv za sudjelovanje na Tjednu djelovanja mladih Vijeća Europe

  1. Tjedan djelovanja mladih vodeći je događaj kampanje „Demokracija ovdje/Demokracija sada“ te obilježavanja 50 godina postojanja sektora za mlade u Vijeću Europe;
  2. Tjedan djelovanja mladih Vijeća Europe održat će se u Strasbourgu od 27. lipnja 2022. godine do 2. srpnja 2022. godine;
  3. Rok za prijavu je 19. svibnja 2022. godine do 11:00 sati putem online prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici:  https://youthapplications.coe.int/Application-forms;
  4. Više informacija o uvjetima poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-na-sudjelovanje-na-tjednu-djelovanja-mladih-vijeca-europe/6500