Europska komisija je u sklopu Europskog socijalnog fonda + objavija Poziv za predaju projektnih prijedloga Socijalne inovacije za pravednu zelenu i digitalnu tranziciju:

    1. Opći cilj Poziva je razvoj i testiranje integriranih i inovativnih pristupa socijalnim inovacijama – u školoma ili centrima za osposobljavanje, na radnom mjestu ili u lokačnom zajednicama kao i u drugim relevantnim okolinama – kako bi se potaknula inkluzija i (percipirana) pravednogst dvostruke zelene i digitalne tranzicije;
    2. Ukupna planirana vrijednost Poziva iznosi 10.000.000,00 EUR;
    3. Najmanji iznos bespovratnih sredstava po projektu je 200.000,00 EUR;
    4. Najveći iznos bespovratnih sredstava po projektu je 1.000.000,00 EUR;
    5. Rok za prijavu projekata je 02. kolovoza 2022. godine u 17:00 sati;
    6. Više o uvjetima Pozivai načinu predaje prijave dostupno je na sljedećoj poveznici