Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini 

   1. Opći cilj poziva je demografska obnova u svim, a posebno manje naseljenim i ruralnim područjima u kojima nedostaje ili je slabo razvijena institucionalna skrb za djecu rane i predškolske dobi;
   2. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 220.000,00 HRK;
   3. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava;
   4. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-opcinama-indeksa-razvijenosti-od-i-do-iv-skupine-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2022-godini/6326