Ministarstvo turizma i sporta objavilo je e-Savjetovanje za Nacrt poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju:

    1. Svrha Poziva je:
       1. Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, posebice u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike;
       2. Smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu o okviru Poziva je 1.250.000.000,00 HRK, i to kako slijedi:
       1. Za grupu 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju 1.020.000.000,00 HRK;
       2. Za grupu 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu- 50.000.000,00 HRK
       3. Za grupu 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i povezanim aktivnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma 180.000.000,00 HRK
    3. Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi:
       1. Za grupu 1: 2.000.000,00 HRK;
       2. Za grupu 2: 100.000,00 HRK;
       3. Za grupu 3: 2.000.000,00 HRK;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi:
       1. Za grupu 1: 50.000.000,00 HRK;
       2. Za grupu 2: 1.500.000,00 HRK;
       3. Za grupu 3: 21.000.000,00 HRK;
    5. Maksimalan intenzitet potpore iznosi od 35 % do 70 % i računa se prema mjestu ulaganja;
    6. e-Savjetovanje otvoreno je do 27. lipnja 2022. godine;
    7. e-Savjetovanje dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20912.