CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) i mreža HERA (Humanities in the European Research Area) objavili poziv za prijavu međunarodnih istraživačkih projekata na temu Kriza – perspektive iz humanističkih znanosti:

    1.  Svrha ovog Poziva je stvaranje prilika za suradnička transnacionalna istraživanja u humanističkim znanostima koja će rezultirati u novim akademskim spoznajama relevantnim za velike društvene, kulturne i političke izazove s kojima se suočavaju Europa i svijet;
    2. Tema istraživanja treba se fokusirati na inovativne poglede na fenomene kriza u prošlosti i sadašnjosti, a predloženo istraživanje može se oslanjati na uvide i metodologije iz širokog spektra umjetničkih i humanističkih disciplina;
    3. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za cijeli Poziv iznose 15.500.000,00 EUR;
    4. Najviši iznos financiranja iznosi 1.500.000,00 EUR po projektnom prijedlogu;
    5. Natječaj se provodi u dvije faze:
        1. Faza 1: Prijava sažetka projekta na temelju kojih se biraju projekti koji će biti pozvani da predaju cjelokupnu projektnu dokumentaciju;
        2. Faza 2: Prijava cjelokupnog projekta;
    6. Rokovi za predaju prijava na Poziv jesu:
       1. Faza 1: 21. rujna 2023. godine do 14:00 sati;
       2. Faza 2: 26. ožujka 2024. godine do 14:00 sati;
    7. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://chanse.org/announcement-of-the-call-crisis-perspectives-from-the-humanities/