Europska Komisija je u sklopu programa Erasmus + objavila Poziv na dostavu projektnih prijedloga za  Eksperimentiranje europskih politika u području visokog obrazovanja:

     1. Opći cilj Poziva je testiranje i istraživanje instrumenata transnacionalne suradnje kako bi se dalje razvijala europska dimenzija u području visokog obrazovanja te kako bi se gradilo na zajedničkim vrijednostima;
     2. Teme poziva:
        1. Tema 1: Pilot aktivnosti za zajednilčku oznaku europske diplome;
        2. Tema 2: Pilot aktivnosti za institucionalizirane instrumente europske suradnje kako bi se istražila održivost mogućeg europskog prabnog statusa za udruženja institucija u području visokog obrazovanja:
     3. Ukupno raspoloživa sredstva za cjelokupni Poziv iznose 2.000.000,00 EUR i to:
        1. Tema 1: 1.000.000,00 EUR;
        2. Tema 2: 2.000.000,00 EUR;
     4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznos 200.000,00 EUR;
     5. Rok za prijavu projektnog prijedloga je 06. listopad 2022. do 17:00 sati;
     6. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici