Ministarstvo kulture i medija objavilo je Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koja su osigurana bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti EU:

    1.  Svrha Javnog poziva je osiguranje financijskih sredstava za nužne predviđene ili nepredviđene troškove nastale tijekom izvođenja radova konstrukcijske obnove kulturnih dobara koji nisu prihvatljiv trošak po Fondu solidarnosti EU;
    2. Prioritet Javnog poziva je stavljanje kulturnog dobra u funkciju, a posebno se vrednuju radovi koji bitno smanjuju buduće troškove te radovi koji služe zaštiti kulturnog dobra;
    3. Prijave se podnose u razdoblju do 31. svibnja 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava;
    4. Više informacija dostupno je na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/23775