Održana početna konferencija Projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) započelo je s provedbom  značajnog Projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“ u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Projekt je financiran iz Norveškoga financijskoga mehanizma 2014.-2021. a usmjeren je na jačanje kapaciteta i poboljšanje vještina na regionalnoj i lokalnoj razini za oblikovanje, financiranje i provedbu javnih politika i projekata koji zadovoljavaju lokalne potrebe i koji su usklađeni s nacionalnim prioritetima. Cilj projekta je poboljšati višerazinsko upravljanje i strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se ojačao potencijal za uspješna integrirana ulaganja u regionalni razvoj.

Projekt je predstavljen na jednodnevnom događaju na kojem su sudjelovali predstavnici OECD-a koji su naglasili kako će Hrvatska, kao kandidat za članstvo u OECD-u, aktivno sudjelovati u razmjeni iskustva i znanja, te aktivnostima poput ovog događaja jačati vještine i kapacitete na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Također su u svojim izlaganjima i panelima naveli kako OECD inzistira upravo na višerazinskom modelu upravljanja, pri čemu je iznimno važna decentralizacija procesa upravljanja prema lokalnoj i regionalnoj razini.

Uz predstavnike OECD-a te MRRFEU-a, na događaju je aktivno sudjelovalo 70-ak koordinatora za strateško planiranje na regionalnoj razini, među kojima su bili i predstavnici Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, a koji će kao ključni dionici procesa misiju i viziju projekta provoditi u svojim jedinicama regionalne samouprave.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: https://razvoj.gov.hr/vijesti/odrzana-pocetna-konferencija-projekta-poboljsano-stratesko-planiranje-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini-u-hrvatskoj/4981