Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila je u okviru Programa Erasmus+ Poziv za prijavu za #BeInclusive EU-ovih nagrada za sport za 2022.

 1. Cilj je #BeInclusive EU-ovih nagrada za sport za 2022. nagraditi i pridonijeti vidljivosti najboljim projektima koji su uspješno podržali uključivanje kroz sport;
 2. Poziv pokriva tri nagrade:
  • Promicanje ravnopravnosti spolova u sportu #Be Equal
  • Sport za mir
  • Probijanje barijera u sportu;
 3. Ukupna vrijednost nagrada je 45.000 EUR;
 4. Svaka od tri kategorije dobitnicima će dodijeliti 15.000 EUR: pobjednicima 10.000 EUR, a za 2. i 3. mjesto po 2.500 EUR;
 5. Rok za prijavu je 29. rujna 2022. godine do 17:00 sati;
 6. Više o uvjetima i načinu prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: #BeInclusive EU Sport Awards (ERASMUS-SPORT-2022-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS)