Europska komisija je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila natječaj Potpora provedbi Oznake europske baštine

    • Opći cilj Natječaja je podržati razvoj krovne organizacije Oznake europske baštine koja će uspostaviti umrežavanje, suradnju, obuku i kalitetnije mogućnosti među dionicima EHL-a (European Heritage Label).
    • Specifični ciljevi Natječaja su:
       • Razvoj sinergije između EHL područja, nacionalnih koordinatora i aktivnih sudionika u sektoru kulturne baštine;
       • Izgradnja kapaciteta EHL lokacija i EHL nacionalnih koordinatora;
       • Potpora komunikacijskim i promotivnim aktivnostima EHL područja i EHL-a općenito:
    •  Ukupna vrijednost Natječaja iznosi 3.000.000,00 EUR;
    • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 EUR;
    • Stopa sufinanciranja iznosi maksimalno 90% prihvatljivih troškova;
    • Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 05. listopada 2022. u 17:00 sati;
    • Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja projektnih prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici