Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u tzv. Važnom projektu od zajedničkog europskog interesa (eng. Important Projects of common European interest – IPCEI) u području infrastrukture i usluga u računalnom oblaku (eng. Cloud Infrastructure and Services – CIS)

    • Svrha Javnog poziva je identifikacija potencijalnih industrijskih koji bi mogli ispunjavati uvjete za sudjelovanje u IPCEI strateškom projektu;
    • Cilj IPCEI strateškog projekta je omogućiti učinkovito poticanje očuvanja europskog vodstva u području upravljanja podacima i digitalnog suvereniteta kao i jačanje održive konkurentnosti gospodarstva EU korištenje pametnih i inovativnih rješenja koja omogućuje infrastruktura i usluge u računalnom oblaku;
    • Projekti moraju biti prijavljeni unutar jednog od sljedećih tzv. gradivnih blokova lanca vrijednosti:
       • Infrastruktura;
       • Međusobno povezivanje;
       • Temeljne usluge;
       • Platformske usluge i usluge pametne obrade;
       • Početno uvođenje;
    • IPCEI okvir dopušta financiranje do 100% prihvatljivih troškova projekta, uključujući potencijalnu prvu industrijsku implementaciju ako je to opravdano analizom nedostatka financiranja;
    • Rok za prijavu na Poziv je 24. srpnja 2022. godine;
    • Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici: https://rdd.gov.hr/vijesti/poziv-za-iskaz-interesa-za-prikupljanje-projektnih-prijedloga/1943