Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP), mreža organizacija za financiranje istraživanja iz Europe te Sjeverne i Južne Amerike, objavila je tematski Natječaj „Demokracija, upravljanje i povjerenje”

 1. Ovim Natječajem nastoji se povećati znanje i razumijevanje o prilikama, izazovima i krizama povezanima s demokracijom, upravljanjem i povjerenjem;
 2. Projekti financirani u okviru ovog natječaja trebaju biti usmjereni na otkrivanje načina na koji se uvjeti za demokraciju, upravljanje i povjerenje mogu održavati i poticati, odnosno, ondje gdje je to potrebno, ponovno graditi i njegovati kroz različite intervencije i inicijative utemeljene na empirijskim dokazima;
 3. Teme Natječaja:
  • Koncepti, razumijevanje i modeli demokracije, upravljanja i povjerenja;
  •  Obrazovanje;
  •  Mediji, informacije i komunikacija;
  • Gospodarstva i ekonomski sustavi;
  •  Identiteti, diskriminacija, marginalizacija i nejednakosti;
  • Ekosustavi i okoline;
  • Epistemiologije, znanje i stručnost;
  •  Povijest i kultura;
  • Moć, autoritet i sukobi;
 4.  Ukupna raspoloživa sredstva za hrvatski dio Natječaja je 200.000,00 EUR;
 5.  Maksimalni iznos koji hrvatski partneri mogu potraživati od Hrvatske zaklade za znanost iznosi 100.000,00 EUR po projektu;
 6. Rok za podnošenje obveznog obrasca namjere (Intention to Submit) je 15. rujna 2023. godine;
 7. Rok za podnošenje cjelokupnog projektnog prijedloga je 6. studenoga 2023. godine;
 8. Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.transatlanticplatform.com/