Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“

    • Cilj Poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti;
    • Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.900.000.000,00 HRK, od čega:
      • Za mala i srednja poduzeća:
        • Alokacija iznosi 760.000.000,00 HRK;
        • Najniži iznos potpore iznosi 750.000,00 HRK;
        • Najviši iznos potpore iznosi 7.500.000,00 HRK;
      • Za srednje kapitalizirana poduzeća:
        • Alokacija iznosi 1.140.000,00 HRK;
        • Najniži iznos potpore iznosi 2.0000.000,00 HRK;
        • Najviši iznos potpore iznosi 35.000.000,00 HRK;
    • Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 milijuna EUR-a, bez PDV-a;
    • Intenzitet potpore ovisi o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja, i u rasponu je od 35 % do 80 %;
    • Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je od 01. kolovoza 2022. godine od 11:00 sati do 01. prosinca 2022. godine do 11:00 sati;
    • Više informacija o Pozivu dostupno je na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/1-7-2022-potpora-poduzecima-za-tranziciju-na-energetski-i-resursno-ucinkovito-gospodarstvo/8858

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 28. srpnja 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodastvo.

Izmjene stupaju na snagu danom objave te prethodno verzija dokumentacije s datumom objave 1. izmjena Poziva prestaje biti važeća.

Ovim izmjenama je najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 01. kolovoza 2022. godine na 01. rujna 2022. godine od 11:00 sati.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut je s 01. prosinca 2022. godine do 11:00 sati na 19. prosinca 2022. godine do 11:00 sati.

Više informacija i detalja o izmjenama poziva dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/13