Hrvatski audiovizualni centar objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2024. godini:

 1. U program komplementarnih djelatnosti spadaju:
  • Programi iz područja zaštite audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost;
  • Programi filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija;
  • Djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture;
  • Programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela;
  • Proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti;
  • Izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti;
  • Programi stručnoga usavršavanja i/ili edukacije;
  • Programi audiovizualnih udruga i organizacija;
 2. Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se u dva roka godišnje:
  • U prvom roku do 07. rujna 2023. godine za projekte u svim kategorijama koji se održavaju u 2024. godini;
  • U drugom roku do 11. siječnja 2024. godine isključivo za one projekte iz kategorije programa filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija koji se održavaju u drugoj polovici 2024. godine, a nisu se prijavili na prvi rok javnog poziva;
 3. Više informacija o Javnom pozivu te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://havc.hr/o-nama/javni-pozivi/komplementarne-djelatnosti/poticanje-komplementarnih-djelatnosti-u-2024-godini