Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars-3

   • Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti;
   • Maksimalni iznos financiranja iznosi 200.000 EUR;
   • Intenzitet financiranja za mikro i mala poduzeća je 60%, dok za srednja poduzeća iznosi 50%;
   • Rok za podnošenje prijave je 15. rujna 2022. godine do 14:00 sati (CET);
   • Za više informacija o Pozivu te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici https://hamagbicro.hr/otvoren-novi-natjecaj-za-eurostars-3/