U sklopu Programa Kreativna Europa objavljen Poziv za prijavu lokaliteta Oznake europske baštine za selekciju 2023.-2024. godine:

    1. Svrha Poziva je dodjela Oznake europske baštine lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti koji ističu zajedničku povijest Europe, izgradnju Unije, europskih vrijednosti i ljudskih prava na kojima se temelji postupak europskih integracija;
    2. Cilj Oznake europske baštine jest jačanje osjećaja pripadnosti europskih građana Europskoj uniji koji se temelje na zajedničkim vrijednostima, elementima europske povijesti i zajedničke baštine, poštivanju nacionalne i regionalne raznolikosti te jačanju uzajamnog razumijevanja i međukulturnog dijaloga;
    3. Rok za prijavu nominacija na nacionalnoj razini je do 01. veljače 2023. godine;
    4. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je u prilogu na poveznici: https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label/application-process-of-the-european-heritage-label.