• Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć” – provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.:
    • Predmet Natječaja je dodjela sredstava za provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“, tip operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“;
    • Ukupni planirani iznos sredstava u okviru ovog Natječaja je 800.000,00 HRK;
    • Maksimalni iznos potpore po pojedinom korisniku 200.000,00 HRK;
    • Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova;
    • Zahtjev za potporu moguće je predati  od 01. rujna 2022. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2022. godine do 12:00 sati;
    • Više o uvjetima natječaja i načinu predaje Zahtjeva za potporu dostupno je na sljedećoj poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-19-1-1-pripremna-pomoc-za-nove-lag-ove-lokalne-inicijative/