Europska komisija unutar programa Obzor otvorila je natječaj za Razmjenu osoblja za 2022. godinu u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie (MSCA):

    1. Cilj poziva je promicanje inovativne međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne suradnje u istraživanju i inovacijama kroz razmjenu osoblja te dijeljenje znanja i ideja u svim fazama inovacijskog lanca;
    2. Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 77.500.000,00 EUR;
    3. Rok za prijavu projekata je 08.ožujka 2023. u 17:00 h;
    4. Više o uvjetima Natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici