Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija

  1.  Svrha Javnog poziva je dodjela potpore znanstvenim institucijama koje se uključe u provedbu Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehnoloških mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine;
  2. Ukupna sredstva rezervirana za cjelokupni Program iznose 1.800.000,00 HRK / 238.900,00 EUR;
  3. Najviši iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni Zahtjev godišnje iznosi 300.000,00 HRK / 39.810,00 EUR;
  4. Udio bespovratnih sredstava je do 100 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa;
  5. Rok za podnošenje Zahtjeva je do 11. studenoga 2022. godine;
  6. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja Zahtjeva dostupno je na sljedećoj poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/5761