Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u postupak e-Savjetovanje Nacrt Natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“:

    1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi;
    2. Cijevi mjere su:
       1. Potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bioraznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu,
       2. Očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja.
    3. Ukupan iznos planiranih raspoloživih sredstava u okviru Natječaja je 10.000.000,00 HRK odnosno 1.327.228,08 EUR;
    4. Visina javne potpore po korisniku računat će se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosit će najviše do 50.000,00 EUR po pojedinoj aktivnosti;
    5. Intenzitet javne potpore iznosit će do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta;
    6. U javno savjetovanje moguće se uključiti do 23. prosinca 2022. godine putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22914.