Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku objavio obavijest o četvrtom roku za prijavu projektnih prijedloga u sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, u sklopu kojega sa Vaša organizacija može prijaviti kao prijavitelj i/ili partner.

 

  1. U sklopu prioritetne osi 2 Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa iznos bespovratnih sredstava koji je moguće dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi između 100.000,00 EUR i 2.500.000,00 EUR, za projekte trajanja do 30 mjeseci,
  2. U sklopu prioritetne osi 3 Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja iznos bespovratnih sredstava koji je moguće dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi između 100.000,00 EUR i 1.000.000,00 EUR, za projekte trajanja do 24 mjeseci,
  3. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 12. listopada 2021. godine u 12:00 sati,
  4.  Više informacija o Pozivu dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici http://www.si-hr.eu/hr2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/.